Milline kardin valida

Esmased küsimused mis ilmnevad kardinate valikul:

* mis tüüpi kardin olema peaks

* kui palju ruumi on kardina paigaldamiseks

* kas kardin peab kaitsma ainult võõraste pilkude eest, või hoopis päiksekiirguse eest

* kas kardin on ainult ava katmiseks või on tal ka oluline osa ruumikujunduses

Kardina asukoha valik ja mõõdu võtmine

Kardina võib paigaldada aknaraamile, aknaava sisse või hoopis aknaava ette seina peale.

Aknaraamile paigaldamiseks tuleb mõõta aknaraami kõrgus ja klaasiliistude välisservade vaheline laius. NB! Antud mõõtmisviis ei sobi minikassetruloo mõõtmiseks! Minikassetruloo laius ja kõrgus võetakse klaasiliistu murdepunktist, ehk kohast kus liist pöörab raami tasapinnast klaasi poole. Vajalik mõõt on ka klaasi kaugus raami tasapinnast. Aknaraamile paigaldatava ribakardina LUX mõõt on võrdne klaasi mõõduga. Samuti on vaja mõõta klaasi kaugus raami tasapinnast.

Akna avasse paigaldamisel tuleb esmalt vaadata, et kardin ei segaks hiljem akna avamist. Selleks peab sisse avaneva aknaraami ja ava ülemise serva vahele jääma 6-7cm vaba ruumi. Ava mõõtmisel tuleb mõõta laius kardina asukoha kolmel kõrgusel: üleval, keskel ja all ning kõrgus ava kummaski servas. Saadud mõõtudest võtta väikseimad tulemused. NB! kui ava kõrguse või laiuse mõõdud erinevad eri nurkades üle 2cm, soovitame kardina parema tulemuse saavutamiseks paigaldada ava peale !

Ava peale paigaldamisel mõõta ava laius ja kõrgus ning otsustada kas:  kardin on minimaalsete soovituslike mõõtudega ( vaata allpool ) või ulatub kardin näiteks seinast seina, laest põrandani jne. Seinale paigaldamisel tuleb vaadata, et kardina liikumisteele ei jääks takistusi.

Minimaalsed soovituslikud mõõdud kardinate paigaldamisel ava ette:

Rulookardinad:  ava laius + 10cm , ava kõrgus + 10cm

Alumiiniumribakardinad:  ava laius + 5cm, ava kõrgus + 10cm

Puitribakardinad: ava laius + 5cm, ava kõrgus + 20 – 30cm ( ülestõstetud kardinapaki kõrgus )

Püstlamellkardinad: ava laius + 30cm, ava kõrgus + 10cm

Antud näpunäited on abiks esmase valiku tegemisel. Kuna igal objektil on oma eripära, palume lahkesti pöörduda lisaküsimustega meie müügikonsultantide poole.

Meeldivate kohtumisteni !www.veepisar.ee